Yaşam Evreleri ve Tüketim

Yaşam evreleri üzerine yürütülen pazarlama Türkiye için oldukça yeni bir kavram ve aynı zamanda yaşam evrelerinin tüketim ve marka tercihi üzerindeki etkisini anlamak için de pazarlama ekiplerine önlerindeki fırsatları gösteren ve ürünlerini geliştirmelerine olanak tanıyacak bilgiler sunan iyi bir araç.