Veri Toplama

Başarılı bir pazar araştırmasının temeli doğru veridir. Ve, başarılı bir pazar araştırması, ticari başarıyla sonuçlanan büyük fikirlere öncülük eder.
 
Veri toplama Ipsos için dikkatle yürütülen bir süreçtir. Tüm veri toplama yöntemlerini, benzersiz şirket-içi kalite kontrol aşamaları eşliğinde yürütüyoruz. Son teknoloji ürünü veri toplama tekniklerine önemli oranda yatırım yapmakla kalmayıp, anketörlerimizi de gerek tüketici, gerekse işletmeden işletmeye pazarlama araştırmalarının gerektirdiği görüşmeci niteliklerine sahip olabilecek şekilde yoğun eğitimlerden geçiriyoruz.. Birlikte çalıştığımız saha destek şirketlerine yüksek kalite standartları supervize ediyoruz ve kontrolları veri toplama sürecinin doğal bir parçası olarak kabul ediyoruz. Veri toplamada maliyeti, kaliteyi ve hızı kontrol altında tutabildiğimiz için de, size güven duyacağınız sonuçları sunabiliyoruz.
 
“Focus” grup tartışmalarından omnibus araştırmalarına, Türkiye’nin tek tüketici panelinden global ölçekteki paylaşılan araştırmalara, yerinde tüketim panelinden dağıtım ve perakende ölçümü izleme araştırmalarına kadar, tüm örneklem seçimi ve veri toplama tekniklerini kullanabilme kapasitesine sahip olan Ipsos, size iş ihtiyaçlarınıza uygun en üst kalitede araştırma çözümlerini sağlar. Yüzyüze anket, bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI), hanehalkı paneli, bilgisayar destekli yüzyüze anket (CAPI) ve İnternet (web) portföyümüzde yer alan kantitatif veri toplama yöntemleridir. İstanbul’la birlikte dört ilde saha ofislerimiz, 31 ilde yerleşik saha personelimiz, İstanbul’da merkezi yerlerde bilgisayarlarla donatılmış anket stüdyolarımız bulunur. Tüketici tutum ve davranışlarının temel belirleyicilerini, altında yatan nedenleri, fikirleri ve değer yargılarını ise kalitatif araştırmalarımız ile belirliyoruz. Farklı yöntemleri entegre olarak sunabildiğimiz için, Ipsos olarak veri sağlamanın çok daha ötesine geçebiliyor, yerel veya global ölçekte yol gösterici, anlamlı ve eyleme dönük sonuçlar ortaya koyuyoruz.