Sosyal Pazarlama ve Politika Geliştirme

Toplumsal algının ve tutumların gelişimini ve davranışları etkileyecek tutum değişim sürecinin anlaşılmasına yönelik geniş bir tecrübeye sahibiz. Bu bilgi ve tecrübemiz ile sosyal pazarlama kampanyaları politikalarının geliştirilmesi, iletişimi ve etkinliğinin ölçümü için kamu yönetimi ve kurumlar ile çalışıyoruz.