Chain Insight

Chain Insight Türkiye’deki büyük perakendecilere odaklanarak ve bu kanallarda tüketici alımlarını değerlendirerek Türkiye’de perakende sektörünü izler. Chain Insight hem perakendecilere kendilerinin ve rakiplerinin performansını takip etme şansı sağlar, hem de üretici firmaların ulusal zincirlerin kategorilerindeki rolünü kavramalarına olanak verir. Chain Insight bir yandan büyük perakendecilerin Pazar paylarını incelerken bir yandan da zincirler, açık-sabit pazarlar vs. gibi tüm perakendecilerin performanslarını inceler. Chain Insight’ın kaynağı hanelerin alım davranışları olduğu için rapor zincirleri ve tüm diğer perakendecileri kapsamaktadır. Chain Insight rapor değişkenleri arasında pazar payı ve perakendeciyi ziyaret eden hane oranı (penetrasyon) en kritik değişkenler arasındadır.