Hane Tüketim Endeksi

Hanelerin tüketiminin nasıl şekillendiğini dönemsel olarak takip etmeye yarayan aylık bir rapordur.
 
Hanelerin harcamalarının ürün gruplarına nasıl dağıldığını demografik kırılımlar ve perakendeciler bazında ele alır. Rapor, toplam Hane Tüketim Endeksi (HTÜ) ve ürün grupları için aylık toplam harcamayı (TL), hane penetrasyonunu, ortalama harcama tutarını (TL), ortalama alışveriş tutarını (TL) ve alışveriş sıklığını gösterir.