Satın Alım Analizleri

Panel ileri düzeyde analitik yöntemler kullanarak tüketiciyi düzenli takibin ötesinde, derinlenmesine anlamayı sağlar. Satın alım analizleri marka performansını takip ederek, rekabet ortamlarında hayatta kalmasını sağlayacak içgörüyü sağlar.
 
Alıcı Geçişleri Analizi
Markayı satın alan haneleri, markayı yeni almaya başlayanlar, devam edenler ve markayı almayı bırakanlar olmak üzere üç gruba ayırır. Bu üç grubun temel değişkenleri ve diğer marka alımları incelenir.
 
Satın Alma Kombinasyonları Analizi
Belirlenen marka, altsektör veya farklı ürün gruplarının birlikte satın alım oranlarını gösterir. Her bir kombinasyondaki hanelerin penetrasyonları ve miktara olan katkısı gösterilir ve diğer temel değişkenler incelenir.
 
Portföy Analizi
Haneleri, belirlenen ürün grubu ihtiyaçlarını karşılamak için kaç farklı marka satın aldıklarına göre gruplara ayırır ve her grubun penetrasyonunu ve miktara olan katkısını verir. Ayrıca bu grupların satın aldığı markaların payları ve temel değişkenleri gösterilir.
 
Paralel Kullanım Analizi ve Etkileşim Endeksi
Bir markayı satın alan hanelerin kategori içindeki diğer hangi markaları ne oranda kullandığını gösterir ve paralel kullanım oranlarını hesaplar. Diğer markaların markayı kullanan haneler içindeki paylarını bu markaların toplam pazar içindeki pazar paylarıyla oranlar ve etkileşim endeksini hesaplar. Bu hesaplama sonucu çıkan endeks rakip markaların markayla ne ölçüde etkileştiğini belirler.
 
Marka Geçişleri Analizi
Bir markayı kullanan hanelerin bir dönem öncesi ve eğer ihtiyaç varsa bir dönem sonrası ürün grubu alımları incelenir ve markaların paylarına bakılır.
 
Fiyat Seviyesi Analizi
Marka satışları, belirlenen fiyat aralıklarına göre sınıflandırılır ve satışların ne kadarının bu fiyat aralıklarında gerçekleştiği, değer ve miktar olarak gösterilir.
 
Kazanç & Kayıp Analizi
Markanın tonajındaki değişikliklerin ne kadarının hanelerin kategori tüketimindeki değişikliklerden, ne kadarının diğer markalarla rekabet nedeniyle olduğunu markalar bazında gösterir. Markalara olan kayıp ve kazançların miktarı ve o dönemdeki pazar beklentilerinin ne kadar üzerinde/altında olduğu görülür.
 
Satın Alma Yoğunluğu Analizi
Ürün grubu veya marka alıcıları tüketim seviyelerine göre yoğun kullanan, orta seviye kullanan ve az kullanan olarak gruplanır. Her grup için tonaja yaptıkları katkı payı, ortalama alım miktarı, satın alım sıklığı ve ortalama alışveriş miktarı belirtilir. Analiz dahilinde bu gruplardaki marka paylarının dağılımı da verilir.
 
Satın Alma Sıklığı Analizi
Marka satışlarının ne kadarının markayı sık satın alan, ara sıra alan ve seyrek alan haneler tarafından gerçekleştirildiğini gösterir. Bu gruplardaki markaların payları ve temel değişkenleri gösterilir.
 
Sadakat Seviyesi Analizi
Markayı kullanan haneler, kategori tüketimlerini söz konusu marka ile karşılama oranlarına göre sadık kullanıcılar, orta seviyede sadık kullanıcılar ve sadık olmayan kullanıcılar olarak üç gruba ayrılır. Bu grupların penetrasyonları ve miktara olan katkısı gösterilir ve diğer temel değişkenleri incelenir. Analiz dahilinde bu gruplardaki marka paylarının dağılımı da verilir.