Sağlık Sektörü

Hastaların tedavi seçenekleri ve birbiriyle rekabet içinde olan reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar hakkındaki farkındalıkları ve bilgi düzeyleri giderek artmaktadır. Bu şekilde güç kazanan sağlık hizmetleri müşterileri; hekimler, hemşireler, eczacılar, sağlık çalışanları, sigorta şirketleri ve ilaç üreticisi firmalar için sağlık sektörünün görünümünü değiştirmektedir. Hekimlerin ve hastaların etki alanlarını belirlemek ve fikirlerini ortaya çıkarmak, sağlık sektöründe başarılı olmak için daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir.
 
İster şirket ya da kurumunuz hazırlık aşamasındaki ürün veya hizmetinin potansiyelini belirlemeye, yeni bir ilacı konumlandırmaya, henüz benzer bir ürünün olmadığı yeni bir pazarın potansiyelini tahmin etmeye, bir ürün için fiyat-talep ilişkisini saptamaya çalışıyor olsun, isterse de gerçekte hekim ve hastaların ürününüzü nasıl kullandığını anlamak istiyor olsun, Ipsos’taki sağlık araştırmaları uzmanlarımız, size marka oluşturmak ve satış potansiyelinizi optimize etmeniz için ihtiyaç duyacağınız stratejik rehberliği sunmaktadır.