Sadakat Ölçümü

Sadakat, müşterilerin bir firmanın ürün veya hizmetlerini kendi arzuları ile tekrar tekrar satın almalarıdır. Sadakat Ölçümü, bir bireyin mevcut durumundan yola çıkarak muhtemel davranışını en isabetli şekilde tahmin etmeye hizmet eder.

Memnuniyet ölçümü (Bayi Ağı, Çağrı Merkezi vb.) müşteri ile temas eden personelin yönetiminde kritiktir, Sadakat Ölçümü önceliklerin belirlenmesi için gerekli stratejik analizlere yardımcı olur.

Memnuniyet gerçekleşmiş olana dair bir ölçüttür, sadakat ölçütü geleceği tahmin etmeye yardımcı olur. Buradan hareketle memnuniyet sadakatin motiflerinden sadece birisidir. Her ikisini de ölçmek ancak farklı kullanmak gerekir.

Sadakat Ölçümü yaklaşımımız kritik konulara işaret eder;
• Müşterilerimiz rakiplere kıyasla ne kadar sadık?
• Kritik müşteri grupları için sadakati ve sadakatsizliği yaratan nedenler nelerdir?
• Rekabet avantajımız olan alanlar hangileridir?
• Başarılı bir marka yaratmak için doğru aksiyonları nasıl alabiliriz?
• Dış faktörler sadakat stratejimizi nasıl etkiler?

Optimizer