Rapor Değişken ve Kırılımları

Ipsos Tüketici Paneli, bireylerin ya da hanelerin alımlarını üç aylık, aylık, hatta haftalık olarak inceler.

• Standart raporlarda miktar ve harcama
• Miktar ve harcama payı
• Satın alan hane sayısı (penetrasyon)
• Satın alan hane oranı (penetrasyon)
• Ortalama satın alım miktarı
• Ortalama harcama tutarı
• Ortalama alışveriş miktarı ve tutarı
• Satın alım sıklığı
• Alıcılar içindeki pay (sadakat)
• Tekrar alanların oranı
• Ortalama fiyat değişkenleri bulunmaktadır.

Ipsos birey ve hane panelleri değişkenleri ve analizleri belirli segmentleri hedef almayı ve takip etmeyi sağlar. Raporlar, Türkiye’nin altı ana coğrafi bölgesini ve büyük şehirlerini kapsar. Panel örneklemi, sosyo-ekonomik statü, hane büyüklüğü, yaş ve eğitim düzeyi kırımlarında Türkiye’yi temsil edecek şekilde seçilir.