Promosyonlar ve Perakendeciler

Panel ileri düzeyde analitik yöntemler kullanarak tüketiciyi düzenli takibin ötesinde, derinlenmesine anlamayı sağlar. Hiçbir perakendeciyi atlamadan alışveriş yapılan kanalları incelemenin en iyi yolu perakendeciye hanenin bakış açısından yaklaşmaktır.

Sepet Değeri Analizi
Bir markanın / ürün grubunun bulunduğu tüm alışveriş sepetleri ele alınır ve o sepetlerin ortalama değeri bulunarak genel ortalamalar ile kıyaslanır. Aynı zamanda belirli bir kanaldan yapılan alışverişin incelenmesi (sepetlerinde kaç farklı ürün grubu giriyor, hangi ürün grupları vb.) şeklinde de olabilir.

Promosyon Erişimi Analizi
Marka için yapılan promosyonların hanelerin ne kadarına ulaştığını ve tonajın yüzde kaçının promosyonlu ürünlerden geldiğini gösterir.

Promosyon Profili Analizi
Markayı promosyonla almış hanelerin demografik profillerini ve başka hangi markaları aldıklarını gösterir.

Perakendecinin Etki Alanı Analizi
Belirli bir perakendecide ve belirli bir ürün grubu için bir üretici firmada o perakendecinin tüm ziyaretçilerine ulaşabilmesi için bulunması gereken marka portföyünü gösterir.