TMS
TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ ARAŞTIRMASI
12 FARKLI SEKTÖRDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN VE SOSYAL MEDYANIN NABZINI TUTMAK AMACIYLA KALDER VE IPSOS BİR ARADA!


KalDer, 2005 yılından bu yana Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) çalışması ile farklı sektörlerde müşteri memnuniyetinde lider markalarını belirlemekteydi. 2015 yılından itibaren ise Türkiye’nin lider araştırma firması Ipsos ile işbirliğine giderek, birlikte yeni ve daha kapsamlı bir araştırma yapısıyla ölçümlediği sektörlerde kalite bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Temel yaklaşım, müşterilerin BAĞLILIĞINA odaklanarak uzun vadede değer kazanacak ilişkilerin kurulmasını sağlamak, bu ilişkinin nasıl sağlanabileceği konusunda firmalara yön gösteren bilgiler sunmak ve sektörün nabzını düzenli olarak sosyal medyada takip etmektir.

Araştırma, üç ana boyutta verileri incelemektedir.


TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ ENDEKSİ: Endeks temel olarak müşteri sadakatini ölçümlemektedir. Geçmişte bugün ve gelecekte müşterinin tercih ve davranışlarındaki değişimi esas almaktadır. Hem sektör hem marka için davranışsal ve tutumsal yaklaşımlar dikkate alınarak sonuçlar hesaplanır.


Ipsos Global’in Ar-Ge çalışması sonucunda valide edilmiş, 30 farklı ülkede 26’yı aşkın sektörde ölçümlenen modele dayanmaktadır.


Elde edilen skorun, müşterilerin davranışını «tavsiye etme (NPS)» ve «gelecekte kullanma niyeti» metriklerinden daha iyi açıkladığı görülmüştür. Sonuçlar, Ipsos Global tarafından hesaplanmaktadır.


STRATEJİK AKSİYON ALANLARI: SEKTÖR VE MARKA ÖZELİNDE 10 marka boyutunun Türkiye Müşteri Sadakat Endeksi ile ilişkisi istatistiki olarak incelenir ve her birinde yapılacak %10’luk bir değişimin marka sadakatini yüzdesel olarak ne kadar (olumlu veya olumsuz) etki edeceği tespit edilir.


SOSYAL MEDYADA MÜŞTERİNİN SESİ: Sektöre ilişkin sosyal medya verileri, hem kantitatif olarak incelenmekte, hem de sektöründe uzman kalitatif araştırmacılar tarafından yorumlanmaktadır.

2016 yılına girerken sonuçların paylaşıldığı üyelik modeliyle sektörünüzdeki konumunuzu daha yakından gözlemleyin.


Araştırmaya yönelik daha fazla bilgi için Başak Yetgin (basak.yetgin@ipsos.com) / İrem Güneş (irem.gunes@ipsos.com) veya Görkem Erkuş (gorkem.erkus@kalder.org) ile irtibata geçebilirsiniz.powered by