Modeller

Pathfinder

Pathfinder, bir ürün veya hizmeti satın alma/karar verme aşaması veya anlaşılması zor tüketici deneyimlerini anlamaya yönelik oluşturulmuş bir teknik. Bu karışık süreçleri anlamak için tüketiciyle yapılan birebir görüşmeler, önceden hazırlanmış «tool-kit» sayesinde adeta bir oyun haline geliyor.

Censydiam

Censydiam, pazarı tüketicinin bakış açısından görebilmek için psikoloji biliminin kanıtlanmış yaklaşımlarını uygulayan bir yöntemdir. İki temel boyuttan hareketle insan davranış motivasyonlarını tespit etmekle başlayan ve marka konumlandırma, iletişim geliştirme, marka portföy yönetimi ve inovasyon ihtiyaçlarına cevap veren ihtiyaç bazlı bir segmentasyon modelidir.

Censydiam Enstitüsü tarafından her yıl geliştirilmiş resim setleri ve tekniklerle–enstitü tarafından AKREDİTE moderatörlerle uygulanan bu model, muhtemelen kalitatifte en fazla taklit edilen teknik olma özelliğini elinde tutmaktadır!

Krisis

Krisis modelinde fokus grup tartışması içinde potansiyel bir çelişki yaratılır. Bu sayede içten gelen samimi düşünceler ve duygular ortaya dökülür. Ezberlenmiş, stereotipik söylemler kırılır, maskeler kalkar!

Kalitatif araştırmalarda bu tip savaş oyunları kendine has grup akışı ile Ipsos tarafından uzun yıllardır başarı ile uygulanmaktadır..

Eşlikli Alışveriş ve Safari

Klasik eşlikli alışveriş projeleri bir safariye dönerse, ortaya tüketicinin söylemeyi akıl edemeyeceği detay ve kırılımda gerçek deneyim tercihleri ve ideal alışveriş ortamı haritası çıkacaktır.

Ipsos’un oyun ve mantığı başarı ile bir arada kullandığı bir teknik daha!