Müşteri ve Paydaş Memnuniyeti

Mutsuz bir müşterinin mutlu bir müşteriden çok daha fazla insanla tecrübelerini paylaşacağı ve sadece az sayıda mutsuz müşterinin şirkete ürün veya servis memnuniyetsizlikleriyle ilgili geri bildirim yapacağı herkesçe bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Bilinçli işletmeler hem memnun hem de memnuniyetsiz müşterilerin şirket için bir fırsat sunduğunun farkındadır.
 
Ipsos müşteri ilişkilerini izleme ve analiz etme, hizmet verdiği işletmelerin müşteri memnuniyetini sadakat ve karlılığa dönüştürmesine yardımcı olma konusunda geniş kapsamlı bir deneyime sahiptir. Ipsos olarak gerek araştırma tasarımı gerekse analiz yetisi bağlamında, memnuniyet ve sadakati belirleyen temel etmenleri belirleyecek ve sizin performansınızı belirlenen bu etmenler kapsamında değerlendirecek uzmanlığa sahibiz. Belli başlı profesyonel örgütler ve dernekler ile üyelerinin, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının memnuniyetlerini derinlemesine anlamaya yönelik çalışmalar yaptık. Demografik karşılaştırmaları ve üye olmayanlarla yürütülen araştırmaları da içeren bu alandaki analizlerimiz, her zaman derinlemesine sektör bilgisine sahip uzmanlar tarafından yürütülmüş ve sonuca, aksiyona dönük sonuçlar ve bilgilerle sunulmuştur.
 
Ipsos, müşteri memnuniyeti tartışmasını olması gereken yere taşır; kar hanesine olan etkisine.