Lansman Performansı

Panel ileri düzeyde analitik yöntemler kullanarak tüketiciyi düzenli takibin ötesinde, derinlenmesine anlamayı sağlar. Lansman Analizleri pazara sürülen yeni bir ürünün çıkışının ne kadar başarılı/başarısız olduğunu inceler.
 
• İlk Defa Alanlar ve Tekrarlayanlar Analizi
Bir ürünün penetrasyonunun ne kadarının ilk defa alan haneler, ne kadarının o ürünü daha önce sadece bir kez satın almış olan haneler ve ne kadarının en az iki kere satın alan hanelerden geldiğini aylık trend olarak verir.
 
• Lansman Hedef Analizi
Yeni çıkan bir ürün için kapsamlı bir pazar payı tahmininde bulunur. Bu analiz, Tekrar & Derinlik ve Parfitt / Collins Tahmin Analizi’nin bir tür birleşimidir..
 
• Tekrar ve Derinlik Analizi
Sorgulanan markayı en az iki kere alan hanelerin yüzdesini ve pazar payını gösterir.
 
• Parfitt / Collins Tahmin Analizi
Yeni çıkan bir ürün için kısa vadede ulaşacağı satış rakamlarını tahmin etmeye çalışır. Toplam penetrasyon, sadakat, ve ulaşılan hanelerin kategori tonajına katkıları bakımından değeri gibi değişkenler için olası değerler hesaplar.