Kullanım - Tutum - Davranış Araştırmaları

Bugünkü pazar şartlarında sağlıklı büyümenin yolu çoğu firma için tüketiciyi anlamak ve tüketici ile sağlam temellere dayalı bir ilişki kurabilmekten geçiyor. Tüketici davranış ve alışkanlıklarını sıcağı sıcağına takip etmek, büyüklü küçüklü her firmanın kısa ve uzun vadede istifade edebileceği olanaklar sağlıyor; çünkü bugünün pazar şartları tüketicisi ile uzun ve dengeli bir ilişki kurabilen firmalara başarının kapısını aralıyor.
 
İşte bu yüzden, pazarda yeni yeni varolmaya başlayan ‘genç’ markalardan, uzun zamandır pazarda varlık gösteren köklü markalara kadar herkes için pazardaki gelişmelerden haberdar olmak bir zorunluluk haline geldi. Ipsos Tüketim Davranışları ve Alışkanlıkları sayesinde siz müşterilerimize kazanmanız için gerekli tüm ipuçlarını sağlıyoruz. ‘Yeni’ veya geçiş dönemindeki markalar için konsept belirleme, varolan konsept içeriğini ölçümleme ve konumlandırma gibi her türlü ihtiyacınıza anında çözüm üretiyoruz.
 
Ipsos Tüketim Davranışları ve Alışkanlıkları araştırmaları, markanızın pazar içerisindeki konumunu belirlerken aynı zamanda da sizi başarılı kılan etkenler ile fırsat niteliği taşıyan özellikleri belirlemenize yardımcı olur. Markanızı sürekli takibe alarak pazar içerisindeki değişimini gözlemleyebilir (tracking çalışması), rakipleriniz ile karşılaştırmalı performansınızı takip edebilir, verdiğiniz reklamların veya marka konumlandırma faaliyetlerinizin etkisini ölçebilir ya da segmentasyon çalışmaları sayesinde ürününüzün gelişimini ve pazarlama faaliyetlerinizin etkisini somut bir şekilde görebilirsiniz. Güvenilir ve etkin olabilmek aynı zamanda da geniş üretici ve tüketici kitlesine erişebilmek için yüzyüze görüşme, telefon görüşmesi ve internet gibi çeşitli data toplama teknikleri kullanıyoruz.
 
Ancak tüketici kitlenizin sizden ne beklediğini somut olarak görebildiğiniz zaman, önemli pazarlama aksiyonlarını, örneğin markanız için tasarladığınız hedeflerin gerçekçi olup olmadığını veya markanızın hedefi tutturup tutturamayacağını ya da büyümeniz için stratejinizi ne yönde değiştirmeniz gerektiği gibi konular hakkında daha net karar verebilirsiniz. Ipsos, araştırmalarında her zaman bütünü temsil eden güvenilir örneklemlerle çalışır; raporlamalarında ise rakamın ötesine geçerek müşterilerine ivme kazandıracak ‘içgörü’ sunmaya çalışır.