Kamu Sektörü Politika ve Konuları

Politika ve politik kampanyalar alanındaki deneyimlerimizle, hükümetin ve kamu kurumlarının her türlü kamu politikaları ve kampanyalarına ilişkin kalitatif ve kantitatif araştırma projelerini yürütmelerine destek oluyoruz. İletişim materyallerini ve reklamları test ediyor; vatandaşların e-devlet uygulamalarına erişimi ve memnuniyeti ile ilgili araştırmalar yürütüyoruz. Kamu sektöründe müşterilerimize kurumsal itibar, çalışan araştırmaları, kriz iletişimi ve etkinliği gibi onlar için hassas alanlarda araştırma ürünleri sunuyoruz.