Davranış Ölçümleri ve Tüketim

Müşterilerin hiçbir zaman durağan olmadıkları gibi sizin işiniz de durağan değildir. Rekabet etmek ve gerçek Pazar trendlerini diğerlerinden ayırabilmek için yalnızca neyin satıldığını değil aynı zamanda kimin, neden satın aldığını da bilmeniz gerekir.
 
Ipsos, Türkiye’nin tek sürekli tüketici satın alım paneli ile alıcı dinamiklerini anlamaya yönelik en kapsamlı bilgi kaynağını sağlamaktadır. Ipsos panel hizmeti, deneme ve tekrar satın alma, birleşik satın alma, miktar ve marka değiştirme ve pazar sepeti gibi satın alım özelliklerini yakından izleyerek, şirketinizin ölçülmüş olan -çıkarsanan değil- davranışsal değişikliklere ürününüzü, markanızı ya da distribütörlerinizi olumsuz etkilemeden yanıt vermesine olanak tanır.
 
Ipsos, kategoriye özgü bilgi içeriği sağlayarak, pazardaki değişimlere zamanında tepki gösterebilmenize ve gelecekteki büyümenize yön vermenize olanak tanıyan Türkiye’nin yegane hane ve bireysel panellerini yürütmektedir. Ipsos ayrıca, farklı pazar koşullarında hareket eden müşteriler için, müşteriye özel paneller tasarlayarak uygular.
 
Bizim verilerimiz, sektörünüze adanmış bilgili hizmet takımları tarafından, tüm kategoriler için aynı anda olmak yerine kategoriden yukarı doğru da toplanabilir. Sonuç, markanız için kanıtlanabilir bir rekabet avantajı sağlayan sizin işiniz için uyarlanmış pazarlama bilgisidir.