Çalışan İlişkileri Yönetimi (Employee Relationship Management)

Sadık çalışanların daha motive olduklarına, müşterileri elde tutma konusunda daha pozitif katkı yapacaklarına inanıyoruz. Bu yüzden işgücünün tutumunu, fikirlerini, moral ve dinamiklerini anlamak ve ölçmek son derece kritiktir.

Ipsos ERM programı ile;
• İstihdam ve eğitim maliyetlerini azaltmak
• İşgücünün problemlerini durum henüz güçleşmeden tanımlamak ve yanıtlamak
• Müşteri memnuniyeti ve sadakatini desteklemek
mümkün olur.

ERM