B2B Araştırmaları

Şirketlerarasındaki satış, tüketicilere satış yapanlara nazaran farklı pazarlama problemleri ile karşı karşıyadır. Kurumsal müşterilerinizi araştırabilmek için ilgili şirketlerde karar veren esas kişileri belirlemeniz, aradaki insanları geçerek yoğun iş günlerinde bu seçimleri yapan kişilere ulaşmanız ve aynı zamanda bu kişilerle profesyonel ilişkinizi sürekli olarak en üst seviyede korumanız gerekir
 
Ipsos olarak günlük işimizin bir parçası olarak bu konulardaki zorlukların üstesinden gelir ve sizlerin bu özgün alandaki araştırma hedeflerinizi gerçekleştirmenizde yardımcı oluruz.
 
Ipsos’un “B2B” pazarlama alanındaki araştırma kapasiteleri arasında aşağıdaki ana unsurlar sayılabilir:
 
• Özellikle bu alanda uzmanlaşmış nitelikli saha ekipleri ile yüz yüze görüşmeler
• Ipsos’un dünya çapındaki iletişim ağı aracılığıyla küresel bakış açısı
• Online görüşme gerçekleştirebilme kapasitesi
• Stüdyo veya ofislerde derinlemesine görüşmeleri de içeren kalitatif teknikler
• Telefon ve internet anketlerinde kantitatif uzmanlık
• Ipsos’a özel “danışma paneli” oluşturulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması
• Görüşme ve iş birliği oranlarını artırıcı yaratıcı yöntemler ve ödüller